Louis Recchia

Robot Rescue
mixed media
6.50 x 4.25 in (16.51 x 10.80 cm)
(Sold)
Robot Rescue by Louis Recchia