Louis Recchia

New York Apartment
Mixed Media
6.50 x 4.50 in (16.51 x 11.43 cm)
(Sold)
New York Apartment by Louis Recchia