Louis Recchia

Interior with Leger Family
Mixed Media
38 x 42 in (96.52 x 106.68 cm)
(Sold)
Interior with Leger Family by Louis Recchia