Louis Recchia

I'm OK So Far, 2018
Mixed Media
12 x 9.50 in (30.48 x 24.13 cm)
(Sold)
I'm OK So Far by Louis Recchia