Louis Recchia

Identical Throught Process
Mixed Media
10 x 12 in (25.40 x 30.48 cm)
(Sold)
Identical Throught Process by Louis Recchia