Louis Recchia

Identical Thought Process
Mixed Media
9 x 7 in (22.86 x 17.78 cm)
(Sold)
Identical Thought Process by Louis Recchia