Louis Recchia

Don't Answer That
Mixed Media
10 x 12 in (25.40 x 30.48 cm)
(Sold)
Don't Answer That by Louis Recchia